ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) ของจังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/11530
หนังสือลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 (อพท.5)
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ