ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุมัติแพทย์แผนไทยเข้าอบรมปฏิบัติการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.015/11491
หนังสือลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอ.รพ.เลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ