ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งผลงานการประเมินบุคคลและผลงาน ฉบับแก้ไข
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/11474
หนังสือลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนายการสำนักงานเขตสุขภาพที่
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ