ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งสัญญาซื้อขาย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/11208
หนังสือลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง หหส.ไฮตรอน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ