ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/3625
หนังสือลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง สำนักงานคลังจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  doc01599320180830145126