ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การพิจารณาความดีความชอบลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักส่งเสริมสุขภาพ ระยะ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.003/3624
หนังสือลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ