ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.015/11043
หนังสือลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ นพ.สสจ.เลย
ส่งถึง สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ