ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การใช้สิทธิเบิกตรงของข้าราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0030/11015
หนังสือลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง คลังจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ