ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รายงานผลข้อมูลนักเรียนตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน
ทะเบียนหนังสือ รง 0472/10873
หนังสือลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ