ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ยืนยัน Mis
ทะเบียนหนังสือ ลย 0020.1/10678
หนังสือลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง อธิบดีกรมที่ดิน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ