ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: งบเดือน บทด.72-73 สจ.เลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0020.1/10676
หนังสือลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง กรมที่ดิน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ