ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติตามโครงการยิ้มสวยเสียงใส
ทะเบียนหนังสือ ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/3568
หนังสือลงวันที่ 6 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ