ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: หารือการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.5/10483
หนังสือลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายกเทศมนตรีเมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ