ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งบัญชีหนังสือพิจราณาขอทำลาย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/10447
หนังสือลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ