ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเข้าตรวจเยี่ยมสนับสนุนเตรียมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.007/10438
หนังสือลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ