ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การดำเนินการตามมติ ก.ท.จ. เลย
ทะเบียนหนังสือ ลย52006/10361
หนังสือลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง นายกเทศมนตรีตำบลด่านซ้าย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ