ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งคำสั่งลงโทษทางวินัย
ทะเบียนหนังสือ ลย52006/10360
หนังสือลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง นายธณัท ศักดาพิทักษ์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ