ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญร่วมกิจกรรมนิทรรศการในงานประชาสัมพันธ์ หมอยาท่าสุขสยาม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.015/10323
หนังสือลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ