ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญเข่า่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายการสมุนไพรที่จำเป็นต้องได้รับการประกาศคุ้มครอง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.015/10233
หนังสือลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นางรัชนก ว่องวิทย์ศิริพร)
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ