ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล
ทะเบียนหนังสือ ลย52001/10057
หนังสือลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ สำนักงานเทศบาลเมืองเลย
ส่งถึง นายกเทศมนตรีทุกเทศบาล
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ