ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความช่วยเหลือให้มีงานทำในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.1/10008
หนังสือลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง แรงงานจังหวัดเลย และจัดหางานจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ