ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การพิจารณาแก้อุทธรณ์
ทะเบียนหนังสือ ลย52006/9656
หนังสือลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง อัยการจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ