ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวบุกรุกป่าท้องที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0014.3/3459
หนังสือลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ท้องถิ่นจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ