ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.1/9351
หนังสือลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ยุติธรรมจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ