ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งการเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของกรมปศุสัตว์
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.007/9142
หนังสือลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอด่านซ้าย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ