ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ให้ยืมใช้รถจักรยานยนต์ราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/9133
หนังสือลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ