ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอหนังสือรับรองบุคคลออกนอกพื้นที่จ.เลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/8857
หนังสือลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายพิสุทธิ์ ศรีอินทร์จันทร์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ