ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งตัวข้าราชการมารายงานตัวปฏิบัติราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/3397
หนังสือลงวันที่ 2 มีนาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุ
ไฟล์
  doc01545420180820100057