ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอโอนรถจักรยานยนต์ราชการ กษง 773 เลย (สสอ.เมืองเลย)เนื่องจากการขายทอดตลาด
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/8755
หนังสือลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ขนส่งจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ