ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/8540
หนังสือลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ