ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอสนับสนุนชุดการแสดง
ทะเบียนหนังสือ ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4966
หนังสือลงวันที่ 24 มีนาคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ