ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอนำส่งข้อเสนอโครงการ “โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก อำเภอท่าลี่” เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2564
ทะเบียนหนังสือ ลย 0318/4965
หนังสือลงวันที่ 24 มีนาคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ