ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่ (สสจ.เลย)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/8151
หนังสือลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ขนส่งจังหวัดเลย
หมายเหตุ รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รุ่น Aerox สีดำ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ