ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การดำเนินการตามมาตรการป้องกันรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี2563/2564 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2563
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/4899
หนังสือลงวันที่ 24 มีนาคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ