ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รายงานความเสียหายที่ไม่ต้องส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย52006/7683
หนังสือลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง อธิบดึกคาบัญชีกลาง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ