ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: สรุปการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เพื่อประสานการปฏิบัติระหว่าง ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินกระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) กับศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด (ศบค.) ทุกจังหวัด
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.6/7537
หนังสือลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ท้องถิ่นจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ