ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งเตือนภัยพายุฤดูร้อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดวาตภัยและอัคคีภัย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/7496
หนังสือลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ