ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ออกตรวจและประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการโครงการฯ สกายวอล์ค
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/7434
หนังสือลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอเชียงคาน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ