ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งขอให้หยุดงานก่อสร้าง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.3/21345
หนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง หจก.เชียงคานวัสดุก่อสร้าง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ