ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การตรวจสอบผังบริเวณก่อสร้าง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.3/21342
หนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ผจก.ออโต้ บิวดิ้ง จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ