ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ดำเนินงานตามแผนปลูกผัก 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ทะเบียนหนังสือ ลย 0119/7003
หนังสือลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ