ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งตัวข้าราชการเข้าอบรม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/21341
หนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ผอ.วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข จ.นครปฐม
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ