ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งการสํารวจและรับฟังความคิดเห็นต่อการคุ้มครองสมุนไพร
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.015/6891
หนังสือลงวันที่ 30 เมษายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง อธิบดีกรมการแพทยSแผนไทยและการแพทยSทางเลือก
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ