ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การจัดทำโครงการตามงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบกลุ่มจังหวัด) เพื่อประกอบการพิจารณาฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/6778
หนังสือลงวันที่ 28 เมษายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ปศุสัตว์จังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ