ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอส่งรายชื่อเยาวชนเข้า CAMP
ทะเบียนหนังสือ ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4771
หนังสือลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
ส่งถึง อธิบดีกรมสุขภาพจิต
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ