ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การตรวจติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ทะเบียนหนังสือ รง 0472/6313
หนังสือลงวันที่ 21 เมษายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ