ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การย้ายข้าราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0030/467
หนังสือลงวันที่ 11 มกราคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ