ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รายงานผลดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/4659
หนังสือลงวันที่ 18 มีนาคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง อุตสาหกรรมจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ