ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา
ทะเบียนหนังสือ ลย 76702/5098
หนังสือลงวันที่ 1 เมษายน 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ