ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ของดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.003/4834
หนังสือลงวันที่ 27 มีนาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ อุดรธานี
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ